Az Ariadné műhely képzési folyamat ismertetése

Miért Ariadné műhely?

Minótaurosz labirintusa maga az élet, amiben, ha nincs tudatosság, csak céltalanul bolyongunk. Ebben a történetben Ariadné királylány lehet a lélek, a belső hangunk, ami által képesek lehetünk az életünk értelmét megtalálni. Thészeusz az értelmes, másokat segítő, szolgáló élet szimbóluma. Ariadné fonala pedig az a belső vezérfonal, ami képes minket egy tudatosabb, közösségibb élet felé vezetni. 

Probléma, aminek a megoldására a képzési folyamatot szervezzük

Fejlesztői tapasztalatunk, hogy a közösségek azért esnek szét, mert nincs jelen az az integráló energia, – Pabló kifejezésével az összeszeretés – a közösségeinkben. Ez az energia a közösség, mint élő rendszer feminin energiája, ez az ami képes gyógyítani, fenntartani és fejleszteni a kapcsolatokat a közösségben. 

Ennek az egyik oka, hogy vezetői szerepbe jellemzően feladatorientált emberek kerülnek, akik a célokra, a feladatok megvalósítására koncentrálnak és gyakran nem is értik, hogy miért kellene az érzésekkel is foglalkozni, miért kellene bármiről is beszélni, ami nem a feladathoz kapcsolódik. 

Másrészt a jelenlegi fenntarthatatlan társadalom a maszkulin vezetési mintákat erősítette meg, így aki közösségi vezetői szerepbe kerül, gyakran nem tudja, hogyan kellene ezt a feminin energiákhoz is kapcsolódó, természetes vezetést megvalósítani.

Fontos látni, hogy minden embernek van feminin és maszkulin oldala, így ezt a női energiát nem csak nők tudják bevinni egy közösség életébe. Azonban tapasztalatunk alapján a nők, természetük szerint, nagyobb eséllyel fognak erre a feminin oldalra (is) figyelni. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a közösségek vezetésében a nők is szerepet vállaljanak.  Azonban ennél is fontosabb, hogy megértsük az integrátor, vagyis összeszerető szerep jelentőségét, megtanuljuk a természetes vezetés módszereit, és az ezek alkalmazásához szükséges csoportdinamikai törvényszerűségeket, valamint képessé váljunk bevinni az integráló energiát a közösségeinkbe. Ezt képes elősegíteni az Ariadné képzési folyamatunk, ami egy egymásra épülő, a közösségi facilitátori kompetenciákat fejlesztő képzési folyamat.

A képzési folyamat célja

Meglévő öko-közösségek integrátorainak a képzése, támogatása a közösségeik életképességének növelése érdekében.

Attitűd, ismeret és készség szinten segíteni a közösség aktív, csomóponti tagjait, vezetőit, hogy képesek legyenek a saját közösségükben az integrátori és ezen belül a közösségi facilitátori szerepet betölteni.

Résztvevői kör

Olyan közösségekből várunk résztvevőket ahol a tagok részvétele aktív, tudatosak mind a közösség céljainak, tevékenységeinek szervezésében, mind a közösségi minőség, az emberi kapcsolatok minőségének folyamatos fejlesztésében (tudatosság alapú közösségek). Különösen számítunk azoknak a közösségeknek a részvételére, ahol a vezetési rendszerben az elosztott döntéshozás felé törekednek (minél több tagot próbálnak a vezetésbe bevonni), és több nő is aktívan részt vesz a vezetésben.

Ezekből a közösségekből is elsősorban azokat várjuk akik nyitottak a közösség emberi oldalának szervezésére, szeretnének integrátorrá válni a közösségükben, és jelenleg is szervezői, koordinátorai, vezetői a közösségüknek.

A képzési folyamat felépítése

A képzési folyamat a következő egymásra épülő elemekből épül fel:

  1. 2 napos önismereti  csoport (Nyim)
  2. 2 napos asszertívitás tréning (Budapest)
  3. 2 x 3 napos közösségi facilitátor tréning (Budapest), megelőző online tanulási folyamatra építve.

A képzési folyamat teljes időszakában a résztvevőknek lehetősége van szakmai mentorálást igénybe venni. Ennek célja, hogy segítsük őket abban, hogy a tanultakat saját valóságukba, gyakorlatukba ültessék át

Önismereti csoport

Csoport célja: 

A 2 napos önismereti folyamatban a résztvevők megismerkednek az értő figyelemre, és a tudatos jelenlétre alapuló kommunikáció erejével, és ennek elmélyítéséhez egyszerű gyakorlatokat sajátítsanak el. Ezek segítségével fejlődik a közösségi működés iránti érzékenységük.

A csoport folyamat eredménye:

A csoport egyik fontos eredménye lesz, hogy a résztvevők a visszajelzések és saját tapasztalataik alapján sok korrekciós lehetőséget kapnak, hogy viselkedésükben, gondolkozásukban az önismeretük fejlődjön. A résztvevőknek a közösségi facilitátor szerep betöltéséhez szükséges alap kompetenciáik fejlődnek.

Részletes leírás:

Ehhez a folyamathoz eszközként használjuk a Nyimi Öko Közösséggel való ismerkedést. A résztvevők megismerhetik a közösség tagjait, működésük kereteit, és az ehhez kapcsolódó önismereti munkát. Olyan témákkal foglalkozunk, amelyek hatékonyan segítik a résztvevők visszaintegrálását a természetbe, valamint saját testi-lelki működésük természeti valóságába.

Mindezek segítségével a résztvevők rá tudnak tekinteni saját közösségük működésére, felismerve azt, mit tudnak tenni önmaguk jobb működéséért a közösségben. Ez képezi a hatékony szerepvállalás alapját a közösségben. Valamennyi tevékenység és téma a gyakorlati munkára és a mindennapi működésre irányul.

A csoportot vezeti: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Nyimi Öko Közösség egyik alapító tagja.

Asszertivitás tréning

A képzés célja:

A képzésen a résztvevők megismerkednek az asszertivitás fogalmával, az asszertív jogok létrejöttének szükségszerűségével. Azzal, hogy a másik szempontjait is figyelembevevő önérvényesítés milyen hatással van az életünkben és a közösségeinkben.  

A képzés eredménye:

A résztvevők nyitottak lesznek az asszertív kommunikáció és az önérvényesítő viselkedésre. Képesek lesznek az önérvényesítés fogalmához kapcsolódó negatív előítéletek felülírására. A gyakorlatok során megtapasztalják a különböző kommunikációs módok hatását, eredményét. A résztvevőknek a közösségi facilitátor szerep betöltéséhez szükséges attitűdje fejlődik.

Részletes leírás:

Az egyik asszertivitás tréningen egy résztvevő azt kérdezte: „Akkor jól értem, hogy az nem probléma, ha más a véleményem, mint a másik embernek?”

IGEN, NEM PROBLÉMA

Sajnos úgy vagyunk szocializálva, és sok munkahely, csoport és gyakran a családunk is úgy működik, hogy ki vannak osztva a szerepek. Ki miről mondhat véleményt, ki a “tuti” mondó, és kinek csupán HALLGASS a neve. És ezt természetesnek vesszük. Hasonló szocializációs probléma az, hogy az önérvényesítést az önzőséggel azonosítjuk.

A két nap során ezeket a fogalmakat fogjuk körbejárni. Mi az asszertivitás, honnan ered, mi a különbség a cápa, a nyuszi és a zsiráf között? Milyen kommunikációs, viselkedési módok vannak, és ezeknek milyen megnyilvánulásai lehetnek? És persze szó lesz arról is, hogy hogyan néz ki az asszertív kommunikáció.

A tréning az asszertivitás irányába mutató attitűdváltást tűz ki célnak. Az asszertív kommunikáció készségszintű begyakorlása ettől lényegesen hosszabb időt vesz igénybe. De minden út az első lépéssel kezdődik!

A tréninget vezeti: Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló

Közösségi facilitátor képzés

Képzés célja: 

A közösségi facilitátor feladatainak ellátáshoz szükséges ismeret átadása és készség fejlesztés.

Képzés eredménye:

A képzés résztvevői képessé válnak arra, hogy a saját közösségükben integrátori szerepben megbeszéléseket, tisztázó beszélgetéseket vezessenek le, segítő beszélgetéseket tudjanak folytatni, segítsék a közösség belső kommunikációs rendszerének fejlesztését.

Részletes leírás:

Ki a közösségi facilitátor?

A közösségi facilitátor az emberi folyamatok gazdája, a tudatosság alapú közösségek egyik kulcsszereplője. Tehát a közösségi facilitátor egy közösségi vezetői szerep.

Feladatai:

A közösség belső kommunikációjának folyamat segítése, facilitálása lényegében minden csatornán, amin keresztül a közösség kommunikál. 

Ennek keretében:

  • A közösségi megbeszélések, közösségi döntéshozások kezdeményezése, folyamatainak tervezése, levezetése. A megbeszélhetetlen dolgok, megbeszélhetővé tétele.
  • Online beszélgetések, döntéshozási folyamatok (email, cset, facebook csoport stb.) facilitálása.
  • A belső kommunikáció rendszerének folyamatos fejlesztése, a kommunikáció minőségének javítása.

A közösségen belüli csoportdinamikai folyamatok tudatosítása, kezelése, a közösség konfliktusainak produktívra hangolása.

Ennek keretében:

  • Tisztázó (meta) beszélgetések kezdeményezése, levezetése
  • Segítő beszélgetések lefolytatása
  • Belső csapatépítő alkalmak kezdeményezése, levezetése

A képzés online moduljában a résztvevők csoportinamikai, kommunikáció elméleti, pszichológiai, magatartéstudományi ismereteket kapnak, amelyek megalapozzák a tréningek keretében zajló készségfejlesztést.

A képzési folyamat eredménye

A képzésen résztvevők tudatosabbak és érzékenyebbek lesznek a közösségek egészségének érzékelésére, és aktív eszközökkel rendelkeznek majd a közösségi minőség fenntartásához, regenerációjához, fejlesztéshez.

A képzés végére aktív önismerete lesz a résztvevőknek egy-egy területen, mivel a közösségi működéshez önmagunk képességeit egyre tudatosabban kell használjuk. 

Megértik az asszertív, erőszakmentes kommunikáció lényegét, és minderre építve közösségi facilitátorrá válnak.